εμπορική εφαρμογH Repair Manager εΙναι Ενα ολοκληρωμΕνο πρΟγραμμα που επιτρέπει την διαχεΙριση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ servicE ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αξιοπιστία.

Eύκολο και γρήγορο περιβάλλον εργασίας σε συνδυασμό με προαιρετικό εξοπλισμό  εκτυπωτή συμβάλλουν στην μέγιστη απόδοση της επιχείρησης σας, Το Repair Manager δημιουργεί ένα νέο πρότυπο στο λογισμικό επιχειρήσεων συνδυάζοντας επιδόσεις και αξιοπιστία με χαμηλό κόστος απόκτησης.

  • 127+

    Εγκαταστάσεις

  • 28+

    Αναβαθμίσεις

  • 90+

    Πελάτες

Πλούσιο σε λειτουργίες

Τεχνολογία αιχμής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση πελατών | Κατάσταση παραγγελίας | Διαχείριση προμηθευτών* | Διαχείριση επισκευών & Service προϊόντων | Έκδοση δελτίου παραγγελίας / Επισκευής
Έκτύπωση δελτίου παραγγελίας / Επισκευής | Έκδοση αποδείξεων Είσπραξης - Πληρωμής | Έκτύπωση αποδείξεων Είσπραξης - Πληρωμής | Αποστολή στο πελάτη SMS / EMAIL | Στατιστικά/ Αναφορές
Μικρός φόρτος server και χρήση λιγότερου χώρου από τη στιγμή που η ανάπτυξη των σελίδων γίνεται δυναμικά

Η οικογένεια εφαρμογών Webarting ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση εργαλείων που ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στο μέλλον.c

Ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σχεδιασμένο σε περιβάλλον με OpenSource .PHP® με μεθόδους που αξιοποιούν πλήρως την κατανεμημένη αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (Multi-Tier Distributed Archtitecture) χρησιμοποιώντας ως σύστημα διαχείρισης δεδομένων MYSQL® LinuxServer & XML.

Ζητήστε τώρα πλήρη παρουσίαση και demo της εφαρμογής

Επικοινωνήστε μαζί μας
ΠΑΚΕΤΑ

Πακέτα και τιμές

icon
ΒΑΣΙΚΟ 1 άδεια / ΕΤΟΣ

75.90

icon
ΟΜΑΔΙΚΟ 3 άδειες / ΕΤΟΣ

209.90

icon
ΟΜΑΔΙΚΟ 8 ΑΔΕΙΕΣ/ΕΤΟΣ

449.99

icon
ΟΜΑΔΙΚΟ 3 ΑΔΕΙΕΣ / ΕΦΑΠΑΞ

249.99

icon
ΟΜΑΔΙΚΟ 3 ΑΔΕΙΕΣ / ΕΦΑΠΑΞ

690.00

icon
advanced

$99.99

img
img
img
img
img
img
img